Heart & Soul Healing


Heart & Soul Healing

Boek NU

Laat u op de hoogte houden van ons nieuws en bijzondere aanbiedingen.

Deze healing is pas mogelijk na een eerdere intake -consult.     (English version of this text here)

Heart & Soul Healing spoort de oude en vervormde patronen op waar ons onderbewustzijn nog steeds energie aan geeft. Ook al hebben wij nog zoveel werk gedaan om onze vraagstukken op te helderen, vaak blijft er een stukje ontbreken, hetgeen een volledig begrijpen in de weg staat. Als gevolg daarvan creëren wij keer op keer soortgelijke patronen in ons leven, om onszelf opnieuw een kans te geven om onze lessen te begrijpen. Daarbij komt ook nog dat iedere angst of emotioneel overblijfsel waar wij met betrekking tot een bepaald onderwerp aan vasthouden, het probleem nog verder vervormt, waardoor het bijna onmogelijk is om het volledige beeld te zien.

Heart & Soul Healing werkt op een manier waarbij het onderbewustzijn ons kan helpen om door deze zelfgemaakte en beperkende barrières heen te breken. Heart & Soul Healing spoort alle verdwaalde stukken van onszelf op en brengt deze terug in balans, zodat wij werkelijk kunnen begrijpen wat het betekent om één te worden.

Dit is een methode om alle aspecten van onszelf te genezen op een cellulair niveau. Deze healingmethode is oorspronkelijk afkomstig van Ken Page die door vijfentwintig jaar actieve praktijk en het werken met duizenden cliënten Heart & Soul Healing heeft ontwikkeld. Cellulair betekent dat problemen en vraagstukken op ieder niveau van werkelijkheid en dimensie van ons bestaan worden aangepakt.

Lees verder heel artikel…

Kernpunten van een Heart & Soul  Healing sessie die de fysieke, emotionele, mentale en spirituele werkelijkheden combineren

H&S Healing is een enorm krachtig healingproces dat ontworpen is door Ken Page als een manier om je eigen waarheid te ontdekken. Het doel is om je bij te staan bij de integratie van al jouw zielestukken.

H&S Healing is een snelle, doeltreffende en pijnloze manier om duidelijk zicht te krijgen op jouw zielehistorie en zielewaarheid. Ik help je erbij om deze zielestukken die nog in het verleden leven, na een zuiveringsproces bij De Bron te hebben doorgemaakt, weer volledig geschoond en in balans in het hier en nu bij jou te herintegreren. Zicht op je eigen waarheid helpt jou daarbij. Je wordt hierdoor steeds meer volledig, compleet.

H&S Healing is een eenmalige sessie die nog maanden daarna blijft doorwerken.

H&S Healing is een interactieve  sessie. Deze healingmethode spoort de oude en vervormde patronen op waar ons onderbewustzijn nog steeds energie aan geeft. Ik ga je niets suggereren; jij komt met je eigen antwoorden en krijgt op die manier zicht op een paar thema’s en realiteiten in je huidige leven die steeds weer jouw groei in de weg staan. Ook al hebben wij nog zoveel werk gedaan om onze vraagstukken op te helderen, vaak blijft er een stukje ontbreken wat volledig begrijpen en verder groeien in de weg staat. Die ontbrekende puzzelstukjes maken dat wij elke keer weer soortgelijke patronen in ons leven creëren om onszelf opnieuw een kans te geven om onze lessen te begrijpen. Na ieder leven blijft er nog een extra stukje angst of emotioneel overblijfsel hangen zodat het patroon steeds verder vervormd raakt waardoor het uiteindelijk onmogelijk is om een volledig beeld te hebben.

H&S Healing werkt op een manier waarbij onze innerlijke geest ons kan helpen om door deze zelfgemaakte en beperkende barrières heen te  breken.

Waarom is dit zo’n krachtige healingtechniek? Omdat H&S Healing werkt met zowel de energieën in als buiten het lichaam van de cliënt. De energie buiten ons is het collectieve bewustzijn achter de energiepatronen die wij op ons lichaam dragen. Ik geloof dat wij spiritueel groeien, als individu en als collectief bewustzijn door onze kwesties uit te werken. Ieder patroon dat wij nog dragen, maar ook de emoties die zij oproepen, zijn sleutels tot onze lessen in dit leven. Ik geloof dat wij hier op aarde zijn om alle voorwaarden te leren beheersen die wij als familie, cultuur of religie op liefde hebben geplaatst. Bijna iedereen houdt vast aan miljarden gedachten uit het verleden, met alle energie daaromheen. Deepak Chopra zegt dat wij 60.000 gedachten per dag hebben, waarvan 90% over het verleden gaan. Dit betekent dat ongeveer 54.000 gedachten, vonkjes energie van ons verleden iedere dag energetisch worden vastgehouden, opstapelend totdat wij imploderen, exploderen of veranderen.

1. Aan het begin van een H&S Healing sessie is het in eerste instantie van belang om het collectieve bewustzijn (ofwel een primaire energie die ons allen tegenhoudt, afremt of boycott) te ontdekken die jij (waarschijnlijk al vele levens) in evenwicht aan het brengen bent. Deze primaire energie die jij in evenwicht brengt moet aan het begin van onze samenwerking aangepakt worden, zodat de andere technieken die verderop in de sessie gebruikt worden, niet verstoord raken. Zodra je, met mijn hulp, deze primaire energie gevonden hebt en in staat bent om deze in balans te brengen, verandert jouw vibratie en je zult deze energie niet langer meer in jouw leven aantrekken.

Op een bepaald punt in jouw leven, of een vorig leven, raakte je verbonden met de energie van een collectief bewustzijn. Deze verbinding wordt vaak gemaakt door een belofte die je gedaan hebt, zoals: ‘Ik ga iets aan oorlog doen’ of ‘Ik ga iets aan verdriet doen.’  Wanneer je ontdekt wat deze beloften zijn, beloften die je misschien al vele levens geleden gedaan hebt, dan zul je zien dat jij feitelijk een onderdeel bent van wat je gecreëerd hebt. Door de inzichten die je krijgt, ben je niet langer meer een slachtoffer, maar ontdek je dat je een (mede)schepper bent, en wel een schepper op vele niveaus van werkelijkheid.

Het is belangrijk dat je jouw rol in ‘het in balans brengen van dit collectieve bewustzijn ( of meerdere bewustzijnen)’, spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek begrijpt. Het laat de unieke rol zien die jij speelt in de krachten van deze planeet en voegt een andere dimensie toe aan waarom jij hier op Aarde bent op dit moment in de geschiedenis. Het is belangrijk voor jou om te weten dat je jouw zielewerk al de hele tijd aan het doen bent, ook al was jij je daar niet bewust van. Wanneer je niet begrijpt dat het jouw rol in de vele dimensies van de werkelijkheid is om verschillende collectieve bewustzijnen van energie in balans te brengen, dan kun je bijzonder gefrustreerd zijn over jouw levensweg, omdat je het voertuig van begrip nog niet hebt gevonden wat jou laat zien dat je werkelijk bent wie je denkt dat je bent.

2. In een H&S Healing sessie gaan we, naast het begrijpen van het collectieve bewustzijn wat je afgesproken had om in balans te brengen, ook alle delen van jou vinden die niet in het hier en nu zijn. Ik geloof dat wij allemaal één zijn – dat er zeventig miljard cellen zijn die jouw lichaam representeren en resoneren met iedere andere cel in ieder ander mens. Hier ben jij, levend in het hier en nu, maar jouw gedachten dwalen naar het verleden. Wij denken zo vaak aan het verleden, dat dit ons hier en nu verstoort, en zodat wij nu niet langer volledig in ons lichaam aanwezig zijn. Deze stukken van jou die niet in het hier en nu zijn, kunnen fragmenten zijn van een vorig leven die je niet volledig geïntegreerd hebt in jezelf. Stel dat wij -om onszelf optimaal te kunnen begrijpen- ons via energetische lussen vastzetten aan een drama uit het verleden en dat wij  daardoor steeds weer mensen aantrekken die dezelfde vraagstukken hebben?!

Stel dat wij hier op Aarde zijn om het volledige collectieve bewustzijn van haat, oorlog of kwaad te helpen veranderen? Stel dat iedere keer dat wij deze gevoelens in onszelf helen en liefhebben, wij een deel van ons collectieve bewustzijn veranderen en in balans brengen? Wij veranderen anderen door onszelf te veranderen, door te begrijpen wat wij gecreëerd hebben.

En als we die delen van jou die in het verleden zijn blijven steken hebben ontdekt, deze zieledelen naar de Bron hebben helpen gaan om daar geschoond en gelouterd te worden, dan help ik aan het einde van de sessie om deze zieledelen weer helemaal in het hier en nu bij jou terug te brengen. Hierdoor genees jij jezelf en verandert jouw vibratie.

3. H&S Healing spoort ook alle verdwaalde of beschadigde zielestukken van onszelf op en brengt deze terug in balans, zodat wij werkelijk kunnen begrijpen wat het betekent om één te worden. Deze verdwaalde stukken zijn delen van onszelf die vast zitten in de tijd of in emoties van het verleden. Stel dat er een deel van ons is wat wij nooit hebben vergeven? Stel dat wij in een energetische lus zitten met dat deel en daardoor mensen aantrekken die dezelfde vraagstukken hebben, zodat wij onszelf beter leren begrijpen?

4. Een ander belangrijk onderdeel van H&S Healing is om stukken te vinden die bij jou energetisch zijn aangehecht. Het woord “aangehecht” klinkt alarmerend, maar wat als deze aanhechtingen slechts mensen zijn, of de zielen van mensen van wie wij in het verleden gehouden hebben? Deze mensen zitten energetisch nog steeds aan ons vast met koorden en zij gebruiken jouw energie, ook al zijn zij op dit moment niet in jouw leven aanwezig op de manier van toen. Denk eraan dat wij anderen gebruiken om te weer-spiegelen wie wij zijn en we doen dit voortdurend wanneer wij met anderen omgaan. Ik geloof dat wij niet beseffen hoeveel energie wij gebruiken om bezig te zijn met het ons te verbinden met deze energetische aanhechtingen. Stel dat een bepaalde persoon niet meer bij ons is, maar toch kunnen zijn/haar gedachten ons nog steeds beïnvloeden. Stel dat onze ouders een deel van zichzelf aan ons gegeven hebben toen zij ons maakten en zij dit deel nooit hebben teruggenomen. Zou het mogelijk zijn dat zij liever energetisch met ons verbonden waren dan met zichzelf? Zou dat ons ook vandaag nog kunnen beïnvloeden?

5. Het vierde gebied waar we naar gaan kijken in een H&S Healing sessie zijn de onopgeloste vraagstukken uit jouw vorige levens of alles waar wij karmisch nog mee bezig zijn. Met karmisch bedoel ik steeds terugkerende interacties met groepen, individuen of combinaties van lessen of problemen. Het belangrijkste waar ik naar zoek is ieder gedachteprogramma wat op dit moment niet meer gepast is maar op een onderbewust niveau nog steeds doorgaat. Ik spoor deze programma’s op door middel van het scannen van jouw lichaam op energetische patronen die zich hebben opgehoopt. Gewoonlijk zijn deze programma’s: “Het is niet veilig om lief te hebben; het is niet veilig om mijn eigen kracht te nemen; het is niet veilig om te zijn wie ik ben en vaak straf je jezelf af voordat een ander dat bij jou zal doen.

Ik vraag mijn cliënten altijd hoeveel energie zij gebruiken om zichzelf te weerhouden om gelukkig te zijn en de meeste mensen zeggen mij dat ze hier tussen de 50 en 75 % voor gebruiken. Zij hebben een programma dat zegt: Als ik gelukkig ben en alles heb wat ik wil –alles wat ik me ooit kan voorstellen of wensen– zal iemand het komen wegnemen. Een ander programma wat daarmee vaak samengaat is: Ik zal mijzelf kleineren voordat iemand anders dat kan doen.

Bepaalde programma’s kunnen dus in jouw verleden geactiveerd zijn. Deze onderbewuste programma’s begrenzen jouw wereld en jouw visie op de wereld.

6. We moeten ook de patronen en energie zuiveren die je in jouw zenuwstelsel vasthoudt en in het vocht van je ruggenmerg en hersenen. Als we deze gebieden niet van tevoren schoonmaken, zullen die vorig-levenprogramma’s verstoord zijn door al deze andere energieën en dan zouden er veel meer sessies nodig zijn voordat we bij de kern van jouw probleem zouden kunnen komen.

7. Aan het eind van onze gezamenlijke sessie help ik al die geschoonde, in liefde en balans gebrachte en gelouterde zielestukken die wij als verstoorde en ongebalanseerde zielestukken aan het begin van de sessie naar de Bron helpen gaan en die zich tijdens de sessie bij de bron hebben bevonden, weer bij jou terug te brengen samen met het deel van jou wat ongeveer met de leeftijd van drie jaar heeft gezegd’: “Ik wil hier niet langer zijn.” Ik geloof dat dit kinddeel van jouw geest of ziel zich van jouw lichaam afgescheiden heeft en jou al deze jaren van buitenaf geobserveerd heeft. De integratie van deze kindvibratie en het in lijn brengen van alle verschillende delen van jou die niet in het hier en nu waren, noem ik INscension. Wanneer je helemaal één bent, kun je het hier en nu op een volkomen andere manier ervaren en het verandert jouw werkelijkheid en jouw vibratie terwijl je, bekrachtigd en geheeld, voortgaat op jouw zielepad.

Samengevat:

Dit is een methode om alle aspecten van onszelf te genezen op een cellulair en multi-dimensionaal niveau.

Cellulair betekent dat problemen en vraagstukken op ieder niveau van werkelijkheid en dimensie van hun bestaan worden aangepakt.

Wij zijn allemaal multidimensionaal en er zijn delen en aspecten van onszelf die in een andere tijd of ruimte functioneren. Een ding waar wij het allemaal over eens zullen zijn is dat er een zeer speciaal deel van ons, wat wij ook wel Hoger Zelf of Monade noemen, van ieder van ons verbonden is met de Bron.

Wanneer wij alles van onszelf onvoorwaardelijk liefhebben, staan wij meer van onszelf toe om in ons bewuste Zijn te komen.

Alles is met elkaar verbonden en, zoals wij steeds meer ontdekken, holografisch met elkaar verbonden. Alles wordt NU gedaan, gelijktijdig in alle werkelijkheden. Door gebruik te maken van healing op celniveau, zijn we in staat om naar het punt te gaan waar we het niveau van begrip kunnen krijgen waardoor we vrij worden om te zijn wie we zijn. De ontbrekende stukjes van de puzzel kunnen in de eerste maanden van ons leven te vinden zijn, in de baarmoeder, vorige levens of zelfs op multidimensionale of interdimensionale niveaus van ons wezen. Op celniveau zijn al deze gebieden toegankelijk voor ons.

Tenzij een vraagstuk gelijktijdig op alle niveaus is begrepen, te weten mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel, geeft onze onderbewuste geest energie aan de overgebleven inprentingen die nog steeds vastzitten in verwarring of twijfel.

Zodra wij onze waarheid op alle vier niveaus begrijpen, zijn we bevrijd van de ingeprente energiepatronen, ongepaste gedachtenvormen en de greep die andere mensen op ons leven hebben.

Voor degenen die zich bezighouden met healing is de tijd aangebroken om de cliënten te helpen hun eigen kracht terug te vinden. Het is tijd om te veranderen van healer naar iemand die de mogelijkheid tot zelfhealing biedt. Het is tijd dat ieder individu zijn eigen kracht en macht in zichzelf opeist. Wij leven in een tijd waarin een veilige ruimte voor anderen scheppen het belangrijkste is wat ieder van ons kan doen. Door een veilige ruimte voor anderen te scheppen, stel je hen in staat om de antwoorden in zichzelf te vinden. Een veilige ruimte voor iemand creëren is iets anders dan in hun ruimte binnengaan. Veel mensen zullen beamen dat er iedere dag genoeg mensen in hun ruimte komen. Het grootste gevaar waarin wij onszelf kunnen plaatsen is wanneer wij beginnen te geloven dat iemand anders alle magische antwoorden op ons leven heeft en dat onze waarheid en antwoorden ergens buiten ons liggen. Waarlijke healing is mensen af te stemmen op zichzelf, terug in harmonie en balans te helpen brengen en opnieuw te helpen verbinden met hun innerlijke waarheid. Ons Hoger Zelf is het aspect van ons dat weet hoe het vrij en authentiek moet leven.

Hoe meer wij aan onszelf werken, hoe beter wij worden als zelfhealer. Wij moeten ons nu volledig concentreren op het healen van onszelf. Door in balans te zijn met onze gezondheid, hoe we eten, hoe wij rusten en spelen is van vitaal belang om sterk genoeg te zijn om in dit nieuwe millennium te kunnen voldoen aan de vraag om de nieuwe energie door ons heen te laten stromen. Door direct contact met ons Hoger Zelf, realiseren wij ons dat wij al meester zijn over ons leven. Dit besef helpt ons om volledig verantwoordelijkheid te nemen voor wie en wat wij zijn.

Technieken om in het Hier en Nu te Zijn

Zuiveren, in balans brengen en centreren

De sleutel van succes van Heart & Soul Healing (HSH) is dat het gehele proces zelfbekrachtigend is en blijft voortduren. Dit is het proces waarbij je liefde wordt! De resultaten beginnen of eindigen niet met een HSH workshop of privé-sessie.  Ken Page heeft heel eenvoudige en specifiek zelf-bekrachtigende, reinigende en in balansbrengende technieken ontwikkeld, die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze technieken zijn het resultaat van informatie die Ken vergaard heeft tijdens duizenden persoonlijke sessies en jarenlang gegeven workshops en cursussen met mensen van iedere levenswandel en vanuit de hele wereld.

HSH technieken hebben vier basisprincipes:

1. Non-projectie van energie.

2. Er een dagelijkse gewoonte van maken om een dynamisch zuiveringsproces van één minuut toe te passen.

3. Het vermogen en de intentie om in je eigen ruimte te blijven, en in het hier en nu te zijn.

4. Jezelf zuiver te houden terwijl je eet.

Gebruik alsjeblieft de navolgende informatie vanaf nu.

Om te beginnen met non-projectie van energie:

“Een ding wat steeds onder mijn aandacht gebracht wordt is dat de meeste metafysische mensen geleerd wordt om voortdurend energie, licht en liefde te projecteren op iedereen om hen heen. Er gebeurt iets interessants wanneer wij iets projecteren op hen die buiten onze persoonlijke ruimte zijn, hoe onschuldig of goedbedoeld onze oorspronkelijke intentie ook is. (Met projecteren bedoel ik iedere gedachte of ieder gevoel wat gestuurd wordt om anderen visueel, mentaal of spiritueel te beïnvloeden.) Wij leven allemaal met veel verschillende polariteiten in onze driedimensionale wereld. Bij voorbeeld liefde sturen naar iemand anders is moeilijk, omdat wij waarschijnlijk niet precies weten wat die persoon hier komt leren. We weten niet wat hun lessen werkelijk zijn. Onze les zou nederigheid kunnen zijn en die van de ander zou schuld kunnen zijn. Het kan zijn dat anderen de dingen op een andere manier leren dan wij. Wat ook het geval is, we doen er goed aan om alleen deze dingen over onszelf te begrijpen. Het enige wat wij bijna allemaal weten is dat we aan bepaalde lessen werken, we handelen met ons eigen perspectief van liefde en wij hebben persoonlijke situaties gecreëerd, waarvan wij ons best doen om ze te begrijpen.

Wanneer wij onze versie van iets (bij voorbeeld liefde) op anderen projecteren, worden wij onmiddellijk in een energetische uitwisseling met hen getrokken, getriggerd door polariteiten of verstoringen die ieder van ons kan hebben met betrekking tot dat specifieke gevoel, idee of emotie. Als gevolg daarvan beginnen velen van ons zich psychisch in elkaar geslagen of door elkaar geschud te voelen en we hebben vaak geen idee hoe dat komt. Ik wil je vragen om na te denken over het idee van helemaal niets projecteren.

In plaats van energie uit te sturen, WORD je de essentie van die energie zelf; met andere woorden: wees liefde.

Nu je niets naar buiten aan het projecteren bent, zal het gemakkelijker voor je zijn om in jouw eigen ruimte te blijven.

Nu gaan we verder met de tweede techniek: jezelf zuiveren in een minuut. Wat als ik je zou vertellen dat er een plek is waar je 4, 5 of meer keer per dag alleen bent en waar je de gelegenheid hebt om volledig jezelf te zijn. Onmogelijk? Nee, niet echt. Deze plek is natuurlijk het toilet! Misschien lijkt dit belachelijk voor sommige mensen, maar denk er even over na. Als ik je zou zeggen dat je jouw drukke schema iedere dag twee keer zou moeten onderbreken om je leven te veranderen, hoeveel van jullie zouden dat dan doen? Om die reden stel ik voor dat je eenvoudig-weg met de volgende zuiveringstechniek begint wanneer je de volgende keer naar de WC gaat. In dat moment van privacy of je nu zit of staat, doe je het volgende: Gebruik je intentie en aandacht, breng je hand(en) omhoog, boven je hoofd terwijl je jezelf ontlast en denk simpelweg ZUIVER. Terwijl je “zuiver” denkt, breng je je hand(en) naar beneden naar je middel. Breng jezelf vervolgens in je eigen ruimte. Deze handeling werkt in deze driedimensionale wereld sterker wanneer je hem fysiek uitvoert.

Dit brengt ons bij de derde techniek: wees in jouw ruimte en blijf in het hier en nu. Je begint eenvoudig door jouw veld in te trekken met gebruik van jouw intentie en aandacht. Een eenvoudige manier om dit te doen is je beiden armen uit te spreiden, alsof je je klaarmaakt voor een enorme omhelzing. Focus je vervolgens op de gedachte dat je jouw veld gaat intrekken. Voel, zie of word je gewaar van jouw energieveld dat steeds dichter bij jouw lichaam komt, terwijl je jouw uitgestrekte armen, die jouw energie omvatten, steeds dichter naar jezelf toe brengt. Eindig door je handen op je zonnevlecht te leggen. Neem nu nog 10 tot 15 seconden om alleen maar in jouw eigen ruimte te zijn, wees in het hier en nu en houd van jezelf, zoals je van een bloem houdt, een zonsondergang of een warm bad, iedere goed gevoel. Ga hiermee door totdat je het gevoel hebt dat je helemaal in jouw eigen fysieke ruimte bent, terwijl je blijft zeggen: Wees helemaal hier. Dat is alles. Herhaal dit iedere keer wanneer je naar de WC gaat en je zult jezelf en al jouw velden verschillende malen per dag bewust gezuiverd hebben!   N.B. hoe beter je jouw fysieke veld kunt inkrimpen, hoe beter je jouw emotionele en mentale electromagnetische velden kunt laten draaien en je eigen lichtvoertuig ofwel Merkaba kunt activeren.

Slechts een enkeling is volledig hier, 100% van de tijd. Bijna zonder uitzondering zijn onze velden uitgespreid tussen een paar huizen verderop en enkele kilometers. Door onszelf met bewuste aandacht iedere dag te zuiveren en in het hier en nu te zijn, zal ons leven veranderen. Liever dan automatisch verzeild te raken in reactieve interacties, zullen we in staat zijn de keuze te houden. We zullen in staat zijn om in een proactieve toestand te blijven, waar we kunnen kiezen hoe, waar en wanneer wij met anderen willen omgaan.

Je zult er op ieder niveau van je leven, mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel, profijt van hebben  wanneer je jezelf terug brengt in je eigen ruimte. De beste en meest genezende staat van zijn is om onvoorwaardelijk met jezelf te zijn. Houd onvoorwaardelijk van jezelf –ieder aspect, of je nu groot, klein, dik of dun bent– en je zult merken dat de meeste mensen je anders zullen gaan behandelen. Je zult feitelijk onvoorwaardelijke liefde worden. Je zult het zijn. Het lijkt wel of het niet meer uitmaakt wat je zegt, het gaat erom dat je bent wie je bent, dat je doet wat je zegt. Wanneer je steeds meer onvoorwaardelijk met jezelf bent, zal je jouw balans uitstralen, niet meer projecteren door het mededogen wat je geworden bent en alle mensen zullen anders op jou reageren.

Vind de tijdloze ruimte die staat tussen het verleden en de toekomst, door in het NU te zijn. Als je altijd maar denkt aan hoe je dingen had kunnen veranderen, of anders had kunnen doen, ben je in het verleden. Wanneer je altijd vooruit denkt, met gedachten als “zodra ik dit gedaan heb, dan kan ik dat gaan doen”, dan leef je in de toekomst. Het meest interessante feit wat wij bijna allemaal over het hoofd zien wanneer wij iets aan ons leven willen veranderen, is dat de enige plaats waar wij iets kunnen creëren het heden is, het NU. Er is geen andere tijd voor ons, behalve het nu. Doe waar je van houdt, zo vaak je kunt. Doe je best om in de tijdloze ruimte van het nu te scheppen. Wanneer je in deze scheppende ruimte bent, ben je de mooiste weerspiegeling van de Bron die je maar kunt zijn. Als de mensen om je heen jou blijven triggeren of op jouw knoppen blijven drukken, denk er dan aan dat anderen meestal de vraagstukken weerspiegelen die jij hier kwam leren en oplossen. Gebruik die momenten wanneer je uit balans bent gegooid om terug te gaan in de lineaire tijd om uit te vinden waar dit vraagstuk begon en het te begrijpen. Doe je best om jouw thema’s te begrijpen, of het nu verlatenheid, eigenwaarde, vertrouwen, schuld, eenzaamheid of macht en controle is. Totdat je de energie rond dit thema begrepen hebt, zal jouw onderbewustzijn doorgaan met het creëren van gebeurtenis na gebeurtenis, zodat je blijft kijken naar datgene wat je kwam leren. Zodra je de les mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel begrijpt, dan zal er niet langer lading omheen zitten. Totdat je beseft dat je ermee in hebt gestemd om dit patroon van gebeurtenissen mede te scheppen om als katalysator te fungeren om jou gefocust te houden op jouw vraagstukken, zul je onwetend doorgaan met het meeste van je creatieve energie te verspillen met het aantrekken van dergelijke omstandigheden en mensen.

De laatste techniek die ik aanraad is jezelf zuiver te houden terwijl je eet. Bij de meeste mensen vibreren hun nieren, ingewanden en lever allemaal op dezelfde manier, gebaseerd op wat zij denken terwijl ze eten. We zijn allemaal zo druk en hebben weinig tijd voor onszelf, dus wat gebeurt er? Hoe velen van ons eten op een holletje, gebruiken onze maaltijd terwijl we aan onze problemen, zorgen en moeilijkheden denken. Wat doen we als we dit soort gedachten bezigen terwijl we gelijktijdig ons eten naar binnen aan het stouwen zijn? We nemen de energie van onze gedachten –zorg, boosheid, angst, teleurstelling, verdriet, twijfel etc.- en sturen deze vibraties naar ieder cel van ons lichaam, samen met het voedsel wat we eten. Doe je best om je gedachten zuiver te houden als je eet. Als er een conflict om je heen is,  waaronder wat je leest, ziet op TV of hoe je met anderen omgaat,  zal de vibratie van dat conflict, met jouw eten, worden geabsor-beerd in jouw lichaam. Als je geen gelukkige gedachten kunt denken als je eet, eet dan in ieder geval in rust en stilte.

Samengevat, denk er aan om te doen waar je van houdt, breng je passie in ieder aspect van jouw leven (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel), centreer jezelf in het hier en nu, wees onvoorwaardelijk met jezelf en heb mededogen voor anderen. Door dit te doen zul je jouw leven meer veranderen dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Wanneer je in het hier en nu bent, niet naar buiten projecteert, maar in jouw eigen ruimte bent, liefde bent en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf uitdrukt, zal je meer en meer gaan weerklinken wie jij werkelijk bent. Je zult ontdekken dat je alle aspecten van jezelf kunt binnenbrengen. Je zult holografischer worden als jouw trilling verandert en je niet meer meetrilt met de lagere polariteiten.

Ik besef dat sommige dingen die ik voorstel kunnen verschillen van de manier waarop jij  vroeger een en ander hebt geleerd. Overweeg alsjeblieft wat ik voorstel en probeer het een korte periode uit en kijk wat er gebeurt. Denk eraan, geen enkele projectie op wat je wilt voor jouw kinderen, jouw partner of zelfs voor de wereld! Blijf gewoon in jouw ruimte, liefdevol, respectvol en een met jezelf, terwijl je liefde bent. Doe je best om altijd te creëren vanuit een ruimte waar je gelukkig en speels bent. Wanneer je in een spiraal van emoties of verwarring zit, doe iets fysieks –dans, speel, ga wandelen– verbreek de spiraal en zet jezelf terug in je gecentreerde, evenwichtige staat. Creëer alleen maar vanuit die ruimte. Heb jezelf lief, respecteer en eer jezelf voor het unieke wezen dat je bent. Spendeer slechts een paar momenten per dag aan jezelf. WEES liefde en verander je leven!

En wat het allerbelangrijkst is: Vergeet niet om te spelen…!!!

 

Testimonial van Heart & Soul Healing

Hoe vast kun je zitten? Vanuit mijn hoofd kwamen er grootse plannen en nog grootsere daden, mijn lijf bleef alleen zitten en verroerde zich niet. Frustratie, boosheid en een totale lamgeslagenheid en moeheid. Dit allemaal vóórdat ik bij Caroline kwam voor een healing. De reis zelf tijdens de healing was magisch, inzichtelijk en vooral heel erg blij. Huppelend vertrok ik weer. Alles bruiste, bubbelde en alle laatste taaie restjes die mij tegenhielden in dat wat ik écht wilde doen heeft Caroline naar het licht gebracht. Oef! Hoe dankbaar kun je zijn? Dank je wel mooi mens en meesterhealer! Ik wandel mijn pad weer in lichtheid, liefde, speelsheid en lol.

Arian